Levenslicht

"Hoe kan ik d.m.v. een fysieke (interactieve) installatie, met gebruik van natuurlijke invloeden, persoonlijke groei & zelfontwikkeling ervaarbaar maken?"Kwetsbaarheden in ons mentale welzijn vormen sociale obstakels en tegelijkertijd de kern van groei; ze verdienen gezien te worden in hun meest fascinerende vorm.

Levenslicht is een fysieke installatie die licht schijnt op ‘the lesser number’; mensen met een kwetsbare mentale gezondheid die – ondanks stigma en taboe- hun obstakels in het leven delen en daarmee ook ruimte realiseren voor persoonlijke groei.

Levenslicht bestaat uit individuele generatieve datavisualisaties, die op basis van levensvormende ervaringen, in een natuurlijke vorm zijn gegraveerd. Deze persoonlijke visualisatie-dia’s worden geplaatst in een modulaire installatie met lichtanimatie over drie assen die de dynamische relatie tussen verleden en toekomst, mens en natuurlijke ontwikkeling verbeelden.


“Dat de meest ‘getekende’ visualisaties in de installatie de meest fascinerende esthetische beelden genereerden, zorgde onder studenten van de academie voor de wil en nieuwsgierigheid om ook hun kwetsbaarheden te delen via deze installatie. Een belangrijke ontwikkeling in ons gezamenlijk denken over groei.”

- Linda Schouten, Docent Communication & Multimedia DesignLevenslicht is voortgekomen vanuit een individueel school project van de opleiding Avans Communication & Multimedia Design 's-Hertogenbosch, onder begeleiding van Linda Schouten. De fysieke realisatie is uitgevoerd in samenwerking met Peter Hoens, Willie Pijnenburg en Johan van den Heuvel (TechLab Academie AT&D). De video & edit in samenwerking met David van Arragon

Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht

Levenslicht op DDW 2021

Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht Img - Levenslicht

“Gisteren deze inspirerende dame tegengekomen en haar installatie 'beleefd'. Dit idee vind ik geniaal! Filosofisch en vernieuwend. Wat een toepassingsmogelijkheden. Pleun draagt dit in haar ziel. Grote complimenten!”

- Maureen Kierkels, 21 Okt 2021


Zoomed in

Het leven is onzeker en gaat helaas niet altijd over roze geur en maneschijn. Dit voelt voor velen heel beangstigend, maar dit is ook juist wat het leven zo mooi maakt: Iedereen zijn eigen leven, en zijn eigen ervaringen zijn daarin dus ook uniek. Daarom mogen deze eigen ervaringen en dus ook het leven gezien worden in hun meest fascinerende vorm.

Corona was een periode die bij velen van ons onze mentale gezondheid weer op de proef heeft gesteld. Een periode waarin we elkaar niet meer konden zien, en waardoor ook velen van ons zich alleen of eenzamer gingen voelen. Helaas is corona niet de oorzaak hiervan, maar werkte het wel als een katalysator of als een vergrootglas: pijnpunten kwamen bij mensen aan het licht, werden vergroot of duidelijker; en dat terwijl het taboe en stigma op het praten over mentale gezondheid nog steeds niet is verbroken.

Levenslicht bestaat daarom uit een verzameling van data visualisaties afkomstig van verschillende individuen, geïnspireerd op de weergaven van het leven van een boomdoorsnede. Deze visualisaties geven een kijkje in hun leven, waarbij mooie en/of gelukkige tijden zichtbaar worden in contrast met moeilijkere jaren. Een verzameling waarbij we kunnen zien dat we wellicht minder alleen zijn in onze gevoelens en ervaringen dan dat we denken.

De lichtanimatie in levenslicht geeft hierbij inzicht hoe personen zich hebben gevoeld door je jaren heen, en is daarom ook afhankelijk van de persoon die wordt uitgelicht. Zo kunnen ‘donkere’ jaren ook letterlijk als donkerder worden ervaren in contrast met de 'lichtere' en positieve periodes.

Wat de toekomst ons zal brengen weten we niet. We hopen allemaal dat morgen aardig voor ons zal zijn, maar helaas is dit onzeker. Echter moeten we onthouden dat we soms 'downs' moeten ervaren om zo juist ook de 'ups' te kunnen blijven zien in het leven: dat we dankzij duisternis juist het licht kunnen (blijven) waarnemen en daardoor ook extra kunnen waarderen.

Levenslicht is er daarom om het leven te delen: om individuen uit te lichten die ondanks al het stigma zich kwetsbaar durven op te stellen. Zo om samen het leven te delen als hoe het in werkelijkheid is: rauw, inclusief de voor én tegenspoed.


Process

In een vogelvlucht door de belangrijkste momenten uit de 8 weken durende ontwikkeltijd van Levenslicht


Discovery

Bij dit project wilde ik graag een ‘product' of ervaring ontwikkelen waarin ik mijn eigen ervaring omtrent psychologische problematiek kon verwerken. Ik wilde hierbij ook een combinatie maken van mijn passie en fascinatie voor natuur, om zo tot een heel eigen ontwerp te kunnen komen. Daarnaast wilde ik me gaan focussen op verschillende aspecten waar ik me (nog) meer in wil ontwikkelen als proffesional, namelijk: Concepting, afwerking, material research, tangible design en experience design.

Hierbij stelde ik voor mezelf als startpunt de ontwerpvraag: "Hoe kan ik d.m.v. een fysieke (interactieve) installatie, met gebruik van natuurlijke invloeden, persoonlijke groei/ zelfontwikkeling ervaarbaar maken?"


Research

Zoekend naar hoe de natuur omgaat met groei en daarin zijn obstakels -en hoe dit bij verschillende organisme en bij plantensoorten aantoonbaar is-, stuitte ik al snel bij mijn fascinatie voor bomen en zijn jaarringen. Een organische wijze waarin groei -maar ook obstakels af te lezen zijn- over de levensduur van een boom. Dit zichtbaar gemaakt door de onderlinge afstand van de ringen, eventuele beschadigingen, maar ook door de aantallen van de ringen.

Een inspiratie- en uitgangspunt werd geboren.

Img - tree cuts
Data Analysis

Met de jaarringen als inspiratiepunt schetse ik verschillende versies van datavisualisaties, elk met verschillende datasoorten.

Geïnsprieerd door een roosdiagram ontwikkelde ik een een 'vorm' die aan de hand van persoonlijke data op specifieke plekken groei -of juist knelpunten- weer kan geven. Dit in combinatie met jaarringen gaf mogelijkheid tot het ontwikkeling van een programma die, op basis van persoonlijke data, persoonlijke datavisualisaties kan generen.

Img - data sketch

Technology


Generative data design

Vanuit de schets bekeek ik of het proces van het genereren van de data visualisatie kon automatiseren met behulp van het programma Processing. Hiervoor ontwikkelde ik een algortime die op basis van persoonlijke data vormen kon genereren.

Hierbij was het belangrijk dat de data annoniem in te voeren was (dus ingeladen vanuit een csv), en dat met een druk op de knop per individu een persoonlijk boomdoorsnede als svg kon worden geëxporteerd. Daarnaast moest er ook nog een 'randomizer' factor geïntegreerd worden, die ervoor zorgt dat -mochten mensen dezelfde data hebben- ze nooit met dezelfde 'boomdoorsnede' eindigen. Elk persoon is immers uniek: niemand heeft hetzelfde meegemaakt.

Doordat de persoonlijke boomdoorsnede als svg geëxporteerd werden, konden deze vervolgens op diverse materialen gegraveerd en gesneden worden.

Hardware Prototyping

Experimenten die ik eerder had gedaan met lenzen, licht en uiteindelijk een diaprojector gaven me het idee om licht te kunnen schijnen op elk individu. Door dit -en met het thema duurzaamheid in mijn achterhoofd- besloot ik een modulair systemen te prototype waarbij elk indivdu als een 'dia' in het systeem geplaatst kon worden. Middels Rapid prototypen -in het begin stadium met lego en knex- konden bevindingen langzaam gecombineerd werden in een massiever, degelijker en technischer prototype.

Licht in combinatie met de dia en beweging op drie assen (aangestuurd door servo's) zorgden ervoor dat een vervombare projectie kon worden geprojecteerd. Formaten, verhoudingen en de techniek konden nu worden bepaald voor de definitieve en esthetische uitwerking.

Physical realisation


Design

Voor de fysieke realisatie wilde ik graag diverse materialen (hout, acrylaat en metaal) combineren. Ik begon met het schetsen van de hoofdvormen en hoe het zich zou verhouden t.o.v. een metalen frame die ik al achter de hand had waar de installatie op zou komen te staan.

Daarnaast was het belangrijk dat alle techniek onzichtbaar moest worden weg gewerkt, zodat de beweging en het strak design voorzichzelf zouden gaan spreken. Hierbij moest wel rekening worden gehouden dat voor eventuele reperaties of verwissellen van onderdelen de techniek wel toegankelijk moest blijven.

In het ontwerp zijn terugkerende formaten, materialen en vormen te vinden. Daarnaast staat de industriële, lichte en strakke look staat in contrast met de organische vormen van de dia(projectie).

Img - technical drawings in mockup
Realisation and finish

De fysieke realisatie is tot stand gekomen in samenwerking met Peter Hoens, Willie Pijnenburg en Johan van den Heuvel (TechLab academie AI&I). Levenslicht bestaat uit MDF, Metaal en (transparant en melk) acrylaat.

Nadat alle onderdelen opgeleverd en in elkaar waren gezet werd het MDF geschuurd, gegrond, gekit en strak wit afgelakt. Uiteindelijk zijn alle technische onderdelen en bekabeling onzichtbaar weggewerkt in de panelen in de achterwand. Levenlischt bevat een afneembare deksel en demonteerbare achterwand zodat de techniek nog wel bereikt kan worden.

De persoonlijke dia zit via een modulair systeem geklemd in de metalen assen, wat ervoor zorgt dat de dia verwisselt kan worden. Dit maakt mogelijk dat levenslicht een ander leven uit kan lichten.

Img - levenlischt overview
Creative skills

Concepting, Programming (Arduino, Processing), Prototyping, Data design, UX design, Social Design, Installation Design.

Software skills

Adobe Illustrator, Arduino, Processing.

Collaboration

Begeleiding:
Linda Schouten (Communicatie & Multimedia Design DB)

Fysieke realisatie:
Peter Hoens, Willie Pijnenburg en Johan van den Heuvel (TechLab academie AI&I)

Movie & edit:
David van Arragon